Kontakty – miestny zbor

Miestny zbor Cirkvi adventistov siedmeho dňa je kresťanské spoločenstvo pôsobiace v našom meste.


MIMORIADNE OPATRENIE!

Milé sestry a bratia, milí priatelia,

chceme vás touto cestou informovať o krokoch, ktoré sme sa v súvislosti s šírením koronavírusom SARS-CoV-2 vyvolávajúcim ochorenie COVID-19 rozhodli urobiť.

Na základe výzvy zodpovedných orgánov nášho štátu a na základe rozhodnutia vedenia cirkvi sme sa v našich zboroch a skupinách rozhodli prerušiť spoločné sobotné bohoslužby, a to do odvolania (vrátane spoločných stretnutí mládeže, študijných skupín a iných verejných činností). Kazatelia zborov zostávajú vo svojej službe naďalej. Svoju službu vykonávajú podľa potreby a to buď formou osobnej pastorácie, alebo prostredníctvom telefónov či iných komunikačných prostriedkov, ako napr. e-mail, Skype, Facebook, Messenger, Hangouts či WhatsApp. Chceme vás v tejto (veríme že prechodnej) situácii povzbudiť k modlitbám a k štúdiu Božieho slova, hoci v užšom rodinnom kruhu.

Budeme sledovať ďalší vývoj udalostí a o našich ďalších plánovaných krokoch vás budeme včas informovať.

S prianím Božieho požehnania a ochrany, vedenie Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa.

P.S.: Prosíme všetkých tých, ktorí vedia o niektorých vo svojom okruhu, že sa k tejto informácii nedostanú, aby im túto správu tlmočili! Ďakujeme.

Dôležité dokumenty a odkazy vzťahujúce sa k aktuálnej situácii (pre otvorenie alebo presmerovanie je potrebné kliknúť na text s modrou farbou):

https://www.casd.sk/mimoriadne-opatrenie/

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Adresa zboru: Kortina 34, 965 01 Žiar nad Hronom (u Dušana Šarköziho, volať: +421 904 953 710)

Bohoslužby prebiehajú pravidelne každú sobotu:

10:00 – 11:15 – biblické štúdium – sobotná škola

11:30 – 12:00 – bohoslužba – kázeň

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kazateľ: ThDr. Jozef Kučera

e-mail: kucera.kucerova@gmail.com

mobil: +421 905  741 426

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

KDE NÁS NÁJDETE V ŽIARI NAD HRONOM?

u Dušana Šarköziho, volať na: +421 904 953 710

GPS súradnice: 48.58377°N; 18.848735°E

Mapa: