V túto krásnu nedeľu sme sa vybrali spolu s kamarátmi zo Zvolena na celodenný výlet. Cestovali sme vlakom do stanice Mýtna, odkiaľ sme sa vydali pešo ku zrúcanine hradu Divín. Obja

vili sme mnoho jeho skrytých zákutí, chodieb a múrov. Potom sme šli ku neďalekej priehrade Ružiná. Keďže bol horúci deň, trochu sme sa aj okúpali. Cez horu sme sa dostali do obce Lovinobaňa, odkiaľ sme sa zase vlakom vrátili domov.